0092 Performance Additive

MSDS
TDS

Описание

1.978.0092 Performance Additive Специално разработен за използване с AquaMax Extra. Тази високоефективна добавка предлага максимална защита при боядисване на рисковите зони излагани на екстремни условия – ниските части на автомобилите.